Każdy biznes ma swoją historię.
Tegate pomaga ją tworzyć.

Skontaktuj się z nami

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Tegate  Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, os. S. Batorego 82k/11, 60-687 Poznań. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@tegate.pl Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Dane osobowe nie mogą być udostępniane innym jednostkom w tym znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Warszawa

ul. Szaserów 55/5

+48 795 580 489 lub +48 882 177 944

korespondencja@mailplus.pl