Klauzule informacyjne

TEGATE dla RODO

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO),które jest stosowane od 25 maja 2018 roku poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w naszej firmie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez tegate.pl  jest  Tegate  sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu  (60-687) os. S. Batorego 82k/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców  KRS prowadzonego przez  sąd rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII W. Gospodarczy KRS pod numerem KRS  0000344709 (dalej: Administrator)

W kwestiach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@tegate.pl

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

- w celu świadczenia przez Tegate sp. z o.o.

- usługi polegającej na udostępnieniu aplikacji do rozliczania delegacji i wydatków pracowniczych on-line

- w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem pomocy w rozliczeniu delegacji lub odebraniu zgłoszenia awarii systemu 

- w celu wysłania oferty na usługi zgodnie z Twoim zapotrzebowaniem

- w celu wykonania usługi zgodnie z podpisaną obopólnie umową lub zamówieniem

tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe  będą przekazane partnerowi strategicznemu – European Finance Function – DUNI EFF  sp. zo.o. nr KRS 0000249084 celem wykonania usługi wsparcia w rozliczeniu delegacji i wydatków pracowniczych, oraz odebrania zgłoszenia awarii systemu. Dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie stosownej zgody - np.:podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, ZUS, US, GUS

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Ci  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane nie są przetwarzanie automatycznie

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

Warszawa

ul. Szaserów 55/5

+48 795 580 489 lub +48 882 177 944

korespondencja@mailplus.pl